O F E R T ACennik usług

Księgi handlowe od 600 zł netto

Książka przychodów i rozchodów od 200 zł netto

Miesięczna stawka za obslugę kadrowo-płacową jednej osoby - 30 zł netto

Wysokość miesięcznej opłaty uzależniona jest od ilości dokumentów i stopnia trudności obsługiwanej firmy.

Tassa Sp. z o.o. oferuje Państwu usługi w zakresie:

 • Prowadzenia ksiąg handlowych
 • Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenia ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowania klienta w urzędach
 • Sporządzania miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzania i analizowania bilansu zyskow i strat oraz przepływu środkow pieniężnych
 • Sporządzania deklaracji z tytułu podatku dochodowego
 • Przygotowania list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrącen
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowania deklaracji ZUS
 • Przygotowania informacji dla pracownikow na drukach ZUS RMUA
 • Przygotowania rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • Porad i konsultacji dla osób fizycznych i prawnych
 • Doradztwa w zakresie minimalizacji obciążen podatkowych
 • Przygotowania dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń